Odborné poradenstvo po dopravnej nehode

Odborné poradenstvo po dopravnej nehode

Ochránime vás

Základné poradenstvo po dopravnej nehode je bezplatné – ako súčasť zapožičania náhradného vozidla. S dopravnou nehodou môžu byť spojené aj iné problémy nesúvisiace s potrebou náhradného vozidla, ako je napríklad krátenie poistného plnenia, resp. nepreplatenie vzniknutých nákladov, náhrada škody a ďalšie, ktorých riešenie si vyžaduje poskytnutie vyhradených odborných služieb. S dôverou sa môžete obrátiť na niektorú z našich partnerských kancelárií.

Sme certifikovaným pracoviskom CEBIA a to nám umožňuje poskytovať pre motoristov široké spektrum služieb po dopravnej nehode.

Ing. Matej Oravec, znalec – znalecká kancelária poskytujúca znaleckú činnosť v odbore cestná doprava, odvetvie odhad hodnoty cestných vozidiel, technický stav cestných vozidiel a nehody v cestnej doprave.

Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Zboja, advokát s.r.o. – právna kancelária poskytujúca právne služby najmä v oblasti odškodnenia po dopravných nehodách a škodových udalostiach.

Odborné poradenstvo po dopravnej nehode

Čo získate s odborným poradenstvom po nehode?

01.

Ochránime vás pred imobilitou

02.

Upozorníme na neprimerané krátenie poistného plnenia

03.

Pomôžeme vám s uplatnením zákonných nárokov

Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Zboja, advokát s.r.o.

Sme odborníkmi  v oblasti dopravných nehôd a vieme ako postupovať pri škodovej udalosti. Radi vám poskytneme oporu.

S dôverou sa môžete obrátiť na našich partnerov