Právna a znalecká kancelária

Právna a znalecká kancelária

Zatiaľ bez obsahu

Oprava auta po dopravnej nehode

Výhody služby

Dodržania výrobcom stanovených opravárenských a technologických postupov.
Použitie výrobcom schválených lakovacích prostriedkov a náhradných dielov.
Transparentné ceny pracovných úkonov.
Najvyššie možné zachovania hodnoty vášho vozidla.

Výzva k akcii

Ak ste poškodeným po dopravnej nehode, máte nárok na náhradné auto po dobu opravy – bez Vašej finančnej účasti. Náhradné vozidlo poskytujeme na adekvátny čas opravy, vzhľadom k rozsahu poškodenia.